Probusclub Brederode is opgericht in januari 1994 en gevestigd in Santpoort,  deelgemeente van Velsen.

 

Onze leden zijn afkomstig uit de regio Zuid-Kennemerland. Wij zijn binnen het verband van Probus Nederland één van de eerste gemengde clubs.

 

Het doel van de club is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven, die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, alsmede ontspanning,  bindendeelementen vormen. 

 

Dit doel wordt nagestreefd door het beleggen van periodieke bijeenkomsten waarin voordrachten of lezingen worden gehouden door één van de leden of door een gastspreker en het organiseren van andere activiteiten waardoor de onderlinge band kan worden bevorderd. 

 

Onze bijeenkomsten vinden tweemaal per maand plaats in het bekende restaurant  ‘Kraantje Lek’ te Overveen.